Powrót

ENIER-G - Ewidencja nieruchomości - grunty

Aplikacja ENIER-G swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje szereg zdarzeń związanych ze zmianami geodezyjnymi działek dotyczącymi zarówno danych samych działek (wielkości, obrębu, jednostki rejestrowej) jak i danych o ich właścicielach (dzierżawcach, wieczystych użytkownikach itp.).

FUNKCJONALNOŚĆ
 1. Wyszukiwanie działki wg następujących kryteriów lub ich fragmentów:
  • nazwiska, imienia, imienia ojca, adresu zamieszkania właściciela (li)
  • nazwiska, imienia, imienia ojca, adresu zamieszkania, administratora, użytkownika, dzierżawcy i innych rodzajów władania
  • nazwy skróconej, nazwy pełnej, adresu siedziby firmy (gdy właścicielem jest osoba prawna)
  • adresu działki, a w przypadku jego braku według opisu jej położenia 
  • jednostki ewidencyjnej
  • obrębu
  • jednostki rejestrowej
  • numeru działki
  • numeru księgi wieczystej lub innej podstawy własności
  • danych marketingowych
  • danych MSEG (w przypadku gdy baza została zaimportowana z programu MSEG)
 2. Import danych z programu MSEG całościowy i przyrostowy (tylko zmiany).
 3. Dopisanie działki, władającego i danych marketingowych.
 4. Poprawa danych działki, władającego i danych marketingowych (pomyłki operatora).
 5. Przeglądanie bieżących danych działki, władającego i danych marketingowych oraz danych źródłowych z programu MSEG (w przypadku gdy baza została zaimportowana z programu MSEG).
 6. Wprowadzanie zmian dotyczących działki, władających czy danych marketingowych (na podstawie aktów notarialnych). 
 7. Usunięcie działki, właściciela, danych marketingowych.
 8. Podział i łączenie działki.
 9. Zmiana arkuszy sekcyjnych na poziomie obrębu.
 10. Przeglądanie genealogii działki (przeglądanie historii działki - podział, łączenie, zmiany numerów działki).
 11. Przeglądanie historii zmian działki (władających, użytków, udziałów itp.).
 12. Przeglądanie komentarzy związanych z działką. (Każda działka ma swoją stronę komentarza. Dodatkowe komentarze istnieją dla poszczególnych udziałów władających. Można je uzupełniać w czasie przeprowadzania jakichkolwiek zmian lub poprawek na danych działki).
 13. Przeglądanie wszystkich zmian w wybranym obrębie.
 14. Funkcja sumująca powierzchnię działek wybranych aktualnie z kartoteki.
 15. Grupa funkcji związanych z przeprowadzeniem modernizacji obrębu.
 16. Funkcje wspomagające administrowanie podsystemem (uprawnienia, modyfikacje słowników itp.).
 17. Generowanie pliku tekstowego stanowiącego podstawę do zestawienia GEOD-2.
 18. Procedura tworzenia zestawienia GEOD-2.
 19. Wydruki:
  • wypisy z rejestru gruntów
  • wypisy z rejestru gruntów dla jednostki rejestrowej z komentarzami
  • wypisy z rejestru gruntów dla jednostki rejestrowej bez komentarzy
  • wypisy z rejestru gruntów dla wybranych działek z komentarzami
  • wypisy z rejestru gruntów dla wybranych działek bez komentarzy
  • wypisy z rejestru gruntów dla osób fizycznych z komentarzami
  • wypisy z rejestru gruntów dla osób fizycznych bez komentarzy
  • wypisy z rejestru gruntów dla osób prawnych z komentarzami
  • wypisy z rejestru gruntów dla osób prawnych bez komentarzy
  • wypisy z rejestru gruntów dla osób fizycznych i prawnych z komentarzami
  • wypisy z rejestru gruntów dla osób fizycznych i prawnych bez komentarzy
  • wypisy z rejestru gruntów dla działek archiwalnych z komentarzami
  • wypisy z rejestru gruntów dla działek archiwalnych bez komentarzy
  • wypisy z rejestru gruntów wg danych z bazy MSEG 
  • słownika ulic
  • zawiadomienia o nadaniu/zmianie numeru porządkowego
  • zawiadomienia o zmianie
  • zestawienie użytków w obrębach
  • zestawienie użytków dla grup rejestrowych
  • zestawienie użytków dla grup rejestrowych wg klas
  • zestawienie ulic w obrębach
  • zestawienie działek i władających w odniesieniu do obrębów
  • zestawienia działek dla wybranych grup rejestrowych
 20. Wydruki skorowidzy:
  • działek z całych obrębów
  • działek z całych obrębów plus powierzchnie
  • użytkowników działek dla całych obrębów
  • działek wybranych zapytaniem w kartotece adresowej
 21. Raporty pokazujące braki i niespójności danych:
  • działki bez wpisanego rodzaju użytku
  • działki o powierzchni różnej od sumy swoich użytków
  • zestawienie jednostek rejestrowych bez władających
  • działki z użytkami określonego rodzaju
  • działki dla wybranej grupy rejestrowej
 22. Wydruki inne:
  • zestawienie wykonanych wydruków wypisów z rejestru przeprowadzonych przez wybranych operatorów w wybranym okresie czasu
  • wydruk liczby wykonanych wypisów z podziałem na operatorów w wybranym okresie czasu
  • wydruk liczby wykonanych zmian z podziałem na operatorów w wybranym okresie czasu.
INTEGRACJA

OPGRU - Naliczanie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

GRU - Generalny rejestr umów.

WPBUD - Obsługa wpływów budżetowych.

ELUD - Ewidencja ludności.

Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania danych sesyjnych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.